Algemeen

Al de informatie die u met ons deelt wordt met respect behandeld in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving. Door het verstrekken van deze gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord, ook met de verwerking van deze gegevens.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens betreft alle info waarmee we u kunnen identificeren, zijnde uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw klantnummer, ordernummers, uw adres, uw afleveradres en uw betaalgegevens. Voor al deze gegevens bepaalt u zelf welke info u aan ons toevertrouwt. Als u bepaalde gegevens niet wil verstrekken, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet kunnen uitgevoerd worden.

Anonieme gegevens betreft gegevens die onze website bijhoudt zonder dat deze persoonsgebonden zijn, zijnde statistische gegevens zoals aantal bezoekers per dag, bezochte producten ed.

Voor alle vragen mbt bijgehouden gegevens, kan u steeds contact opnemen via info@berghaus.be.

Gebruik gegevens

De verwerking van al uw gegevens gebeurt in overeenstemming met alle privacywetgevingen. De persoonsgegevens worden gebruikt om de aangekochte producten te kunnen leveren en indien van toepassing de retourlevering te kunnen opvolgen en afhandelen. Ook binnen het kader van de afhandeling van de betaling van de aangekochte goederen kunnen deze persoonsgegevens aangewend worden.

Berghaus NV geeft uw gegevens niet door aan derden.

Nieuwsbrief

Je kan je inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarna je deze per mail zal ontvangen. Je kan hier ten alle tijden afmelden via de site of door dit te melden aan info@berghaus.be

Gegevensbescherming

Berghaus NV heeft de nodige maatregelen zowel technisch als op organisatorisch vlak genomen tegen vervalsing, verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Wij verzoeken elke klant dan ook zelf de nodige veiligheidsmaatregelen na te leven, oa door je login gegevens en paswoord niet met andere te delen.

Uw rechten

Je beschikt ten alle tijden over volgende rechten: recht op inzage, recht op aanpassing, verwijdering en beperking, recht op overdraagbaarheid, recht op herroeping van het akkoord.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u dit melden aan info@berghaus.be